Velkommen til

GamlaVærket

I Sandnes sentrum, like ved jernbanestasjonen og den koselige gågate; Langgata,
ligger et av Norges mest særpregede hotell og restauranthus.

GamlaVærket Gjestgiveri & Tracteringssted er mer enn et hotell, det er en historie. 

Det er en historie vi er stolte av –

En mann spaserte langs Gandsfjordens bredd for over 200 år siden. Han hadde viklet sine fotkluter stramt under grove støvler; for å takle det klebrige underlag. At han gransket en bit grå mold med monokkel for øyet kan hende, kanskje han til og med tok en bit i munnen og tygget i den, for å høre om det knaste; Det er nemlig den beste måte å skille god leire fra jord på.

Begynnelsen: Sandnes tag- og mursteens-fabrique
28. april 1782 gir Christiansborg Kongelige Residence Kiøbenhavn mannen tillatelse og enerett for hele Vestlandet på å lage murstein. Her, i helningen ned mot Gandsfjorden skal Sandnes industrihistorie begynne. Denne mannen bar navnet Lauritz Smith Pedersen og stedet han bevandret ble Sandnes Tag- og Mursteens-Fabrique, senere kalt GamlaVærket på folkemunne; Det første foretaket i Sandnes’ lange rekke av Norges ledende teglverksindustri.

Drift: Hestevandring og handemakt
Med medeiere i amtmann, to futer, to prester og lensmannen i Høyland går Pedersen i gang med produksjon av murstein. Leiremølla ble drevet av en hest, alt annet arbeide ble gjort med handemakt. Innenfor fabrikkens vegger brant brennerovnen med torv fra Stokkamyra og lyste flakkende opp lokalene hvor arbeiderne svettet for føden. Sju mann i pannelaget og seks mann i mursteinslaget. Tolv sekund per stein i 70 timer i uka måtte holdes for en god akkord. Den første mursteinsmaskinen kom i 1873.

Industri: Spyttebakker og leirgjøker fra teglverksbyen Sandnes
Da Tjøl Larsen Søiland overtok i 1807, hadde allerede foretaket lagt lista for byens industri. Senere kom flere teglverk og en rekke potterier. Det ble produsert fat, kammerpotter, spyttebakker og krukker i den brunbrente leiren og Sandnes blir viden kjent innen teglstein og pottemakeri. Leirgjøken som spres til fjerne havner fra Kirkenes til Østersjøen, blir selve symbolet på Sandnes storhet innen leire og pryder byens byvåpen like inn i vår egen tid. Slik er det mulig å se hele regionens historiske riss 200 år tilbake på vår eget GamlaVærket Gjestgiveri & Tracteringssted.

Det er en historie vi er stolte av. Og det er en historie som gjør at vi har en helt unik opplevelse å bygge på for våre gjester – stein på stein.

Miljø og bærekraft

GamlaVærket sin historie strekker seg tilbake til 1700-tallet og med dette grunnleggende historiske perspektivet er det naturlig for oss å ta miljø og bærekraft på største alvor slik at vi kan fortsette å gi våre gjester en autentisk opplevelse i lang tid fremover.

Vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift som betyr at vi har forpliktet oss til å jobbe målrettet mot å redusere miljøbelastningen og bidra til et bedre arbeidsmiljø.

I 2022 signerte vi en bransjeavtale hvor målet er å oppfylle FNs bærekraftmål om å halvere matsvinnet innen 2030.

 Vi er opptatt av å bruke lokale og økologiske produkter der det lar seg gjøre og sammen med våre utvalgte leverandører gjør vi vårt beste for at hotellvirksomheten ikke skal påvirke naturen og miljøet på en negativ måte.

GamlaVærket er et naturlig treffpunkt midt i Sandnes og det er viktig for oss å være engasjert i lokalmiljøet og sponser lokale klubber og foreninger.

Vi har ansatte fra mange ulike nasjoner og samarbeider med NAV om inkluderende arbeidsliv.